O firmie

budynek.jpgFirma JJM  Spółka z o.o., założona przez jej obecnych właścicieli w 1991 roku, specjalizuje się  w:

  • zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami,
  • obsłudze technicznej i porządkowej obiektów,
  • kompleksowym wsparciu działań biznesowych Klientów przez świadczenie usług administracyjnych, obsługi kancelarii, central telefonicznych, helpdesku, usług porterskich, obsługi sal konferencyjnych itp.,
  • kompleksowej realizacji inwestycji i remontów; w tym pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i inwestora zastępczego.

Ponad 26-letnie doświadczenie Firmy, jej potencjał intelektualny i sprzętowy oraz wysokie wymagania moralne i zawodowe, stawiane jej pracownikom, w pełni upoważniają do podjęcia się przez Firmę każdego zadania, odpowiadającego jej profilowi zawodowemu oraz wykonania go, przy spełnieniu podstawowego celu naszej Firmy, jakim jest satysfakcja i zadowolenie Klienta.

W Firmie zatrudniony jest sztab wysoko wykwalifikowanych menadżerów, pracowników technicznych, administracyjnych i ekonomicznych oraz zespół pracowników do obsługi gospodarczej, porządkowej oraz budowlano-remontowej Klientów Firmy.

Większość pracowników pracuje w Firmie JJM po kilka lub nawet kilkanaście lat. Wyrażają oni przywiązanie do Firmy dzięki czemu płynność kadr jest mała, a do podjęcia realizacji każdego nowego zadania kadra wiodąca organizowana jest przede wszystkim spośród aktualnych pracowników Firmy. Czołowa kadra Firmy systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na odpowiednich kursach, szkoleniach i seminariach.

Kierownictwo Firmy przywiązuje dużą wagę do kształtowania wśród jej pracowników atmosfery zgodnej współpracy oraz codziennego spełniania oczekiwań Zleceniodawców niezależnie od formuły zapisów w umowach o wykonanie usług.

Zapraszamy do pełniejszego zapoznania się z  Firmą JJM i skorzystania z naszych usług.