Gwarantowana solidność

33 lata doświadczeń

Najwyższe kwalifikacje

O Firmie

Firma JJM  Spółka z o.o., założona przez jej obecnych właścicieli w 1991 roku, specjalizuje się  w:

  • zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami,
  • obsłudze technicznej i porządkowej obiektów,
  • kompleksowym wsparciu działań biznesowych Klientów przez świadczenie usług administracyjnych, obsługi kancelarii, central telefonicznych, helpdesku,
    usług porterskich, obsługi sal konferencyjnych itp.,
  • kompleksowej realizacji inwestycji i remontów; w tym pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego i inwestora zastępczego.

Ponad 30-letnie doświadczenie Firmy, jej potencjał intelektualny i sprzętowy oraz wysokie wymagania moralne i zawodowe, stawiane jej pracownikom, w pełni upoważniają do podjęcia się przez Firmę każdego zadania, odpowiadającemu jej profilowi zawodowemu oraz wykonania go, przy spełnieniu podstawowego celu naszej Firmy, jakim jest satysfakcja i zadowolenie Klienta.

Nasza oferta

Zarządzanie nieruchomościami oraz usługi administracyjne i porządkowe

W obszarze tematycznym zarządzania i administrowania nieruchomościami firma prowadzi działalność obejmującą zarządzanie nieruchomościami, należacymi do Wspólnot Mieszkaniowych lub innych właścicieli oraz kompleksowe wsparcie działań biznesowych klientów przez świadczenie usług administracyjnych, biurowych, operacyjnych i logistycznych.

Eksploatacja techniczna obiektów

W obszarze tematycznym eksploatacji techniczej obiektów Firma prowadzi działalność obejmującą zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów poprzez obsługę i konserwację zainstalowanych maszyn,  urządzeń i instalacji, jak rownież  ich elementów archtektoniczno - budowlanych, a także organizację, nadzór i współpracę z obsługą serwisową obiektu przez  firmy specjalistycze.

Kompleksowa realizacja inwestycji

W obszarze tematycznym realizacji inwestycji Firma prowadzi działalność obejmującą realizację inwestycji "pod klucz" z zastosowaniem organizacji znanej jako system "Project Management" lub "Generalne Realizatorstwo Inwestycji" (GRI),  zastępstwo inwestycyjne / nadzór inwestorski w imieniu i na rachunek Inwestora, a także organizowanie i koordynowanie projektowania inwestycyjnego.