BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

JJM - Inwestor zastępczy wraz z projektowaniem: 
siedziba Oddz. BH w Łodzi

Adaptacja do celów biurowo-bankowych wraz z modernizacją i remontem kapitalnym zespołu 
dwóch dużych budynków zabytkowych przy ul. Piotrkowskiej w centrum Łodzi, o pow. 10.000 m2.

Okres realizacji: 1994-1996 r.; 
Architekt adaptacji / modernizacji: Andrzej Małek;
Wykonawca: firma polska.
Podwykonawstwo w zakresie projektowania i wykonawstwa: firmy polskie.

Obiekt nagrodzony jako najlepsza realizacja roku w Łodzi.